Szczuczyn i Lida

W dniach 5-6 listopada 2017 r. w Szczuczynie w ramach corocznego spotkania białoruskiej, pijarskiej młodzieży odbył się Pijarski Synod Młodych. Ponad 60 uczestników ze Szczuczyna i Lidy pod przewodnictwem ojców Grzegorza Książka i Witolda Petelczyca rozważali nad zaplanowaną tematyką synodu: Młodzież, wiara i rozeznanie powołania.

W swoich konferencjach o. Grzegorz wytłumaczył znaczenie synodu, a także zaproponował uczestnikom pracę w grupach nad pytaniami dotyczącymi: "wiary", "rozeznania", "powołania" i "wspólnoty". W ramach wspomnianego wydarzenia dla wszystkich zaangażowanych w miejscowy synod młodych została zorganizowana Msza św. oraz inne ciekawe zajęcia jak również tańce i zabawy. Wyniki wspólnej pracy zostaną przedstawione podczas synodu młodych polskiej prowincji w maju 2018 roku w Warszawie.


Wspólnota ze Szczuczyna