Kraków Rakowice

Nasze pierwsze spotkanie rozpoczęliśmy wspólną modlitwą i śpiewem w kościele. Po niej przystąpiliśmy do rozmów na temat naszej wiary. Towarzyszył nam cytat z Pisma Świętego: Chodźcie, a zobaczycie [J 1, 39]. Motywował nas do podjęcia działania, wypowiadania się na temat naszej wiary. 17 marca odbyło się drugie spotkanie Synodu Lokalnego, które przebiegało pod hasłem: Jak mam poznać swoje powołanie? Rozpoczęliśmy adoracją Najświętszego Sakramentu, by dobrze przygotować się na cały czas trwania spotkania. Następnym punktem były spotkania z gośćmi, którzy dzielili się z nami swoimi świadectwami. Byli z nami Państwo Marzena i Krzysztof Skrobisz - małżeństwo z 13-letnim stażem, o. Dariusz Jabłoński - pijar oraz s. Monika Duc - pijarka. Następnie udaliśmy się do mniejszych grup by wspólnie rozmawiać i dzielić się swoimi doświadczeniami i wiarą. Trzecie ostatnie spotkanie odbyło się 6 kwietnia. Rozpoczęliśmy je od podsumowania i omówienia wniosków, które udało nam się opracować przez dwa spotkania. Wspólnie zastanawialiśmy się nad nowymi pomysłami i motywacją do działania. Następnie uczestniczyliśmy we Mszy Świętej kończącej synod młodych w parafii. Po Eucharystii spotkaliśmy się na wspólnej agapie.


Marzena Paniak