Przesłanie Ojców Pijarów

Drodzy młodzi,

my, Pijarzy, szczęśliwi w naszym powołaniu chcemy Wam powiedzieć cztery ważne słowa: "dziękujemy", "przepraszamy, "prosimy", "zapraszamy".

Dziękujemy za zaufanie, którym nas obdarzacie, dzieląc się tym, czym żyjecie, oraz za Waszą wiarę i entuzjazm. Dzięki temu, że jesteście częścią naszego życia, możemy żyć charyzmatem św. Józefa Kalasancjusza.

Przepraszamy, że nie zawsze poświęcaliśmy Wam dostatecznie dużo uwagi i czasem zawodziliśmy jako świadkowie. 

Prosimy, módlcie się za nas, abyśmy razem z Wami wpatrywali się w Chrystusa, tak jak Kalasancjusz szukał go wraz ze swymi uczniami. Miejcie odwagę wiele od nas wymagać,  inspirujcie nas i zapalajcie do działania. 

Zaufajcie nam i dajcie się prowadzić.

Zapraszamy Was do wspólnego rozeznawania i pełnieniu w życiu woli Boga, do odważnego mówienia o Waszych pragnieniach i oczekiwaniach, do współtworzenia duszpasterstw pijarskich.

Miejcie odwagę, podejmować wysiłek poszukiwania prawdy w swoim życiu, by całym sercem wejść na drogę duchowego rozwoju.

Chcemy byście byli blisko Jezusa.

Pijarzy