Przesłanie młodzieży

Przesłanie uczestników Pijarskiego Synodu do Pijarów
Warszawa 1-3 maja 2018 r.


Drodzy Pijarzy!

Chcemy Wam z całego serca podziękować za Waszą posługę i poświęcony nam czas, za ogromną cierpliwość oraz wytrwałość.

Jesteśmy świadomi, że dajecie z siebie wszystko, mimo że słowo, które głosicie, nie zawsze do nas przemawia. Nie czekajcie na młodzież, tylko szukajcie jej za przykładem św. Józefa Kalasancjusza; wychodźcie z inicjatywą, bo czasem boimy się zrobić pierwszy krok. Starajcie się wciąż umacniać w nas wiarę i pokazywać nam drogę, którą powinniśmy podążać. Prosimy, byście dbali o rozwój duchowy Waszych młodszych i starszych współpracowników.

Dziękujemy za to, że każdego dnia swoją postawą dajecie nam świadectwo, mimo że nie jest to proste. Bądźcie świadkami tego, co głosicie! Dziękujemy za Wasze zaangażowanie i szukanie sposobów na dotarcie do młodych. Dziękujemy Wam za kierownictwo duchowe, za towarzyszenie w życiu i w rozeznawaniu powołania. Wytrwajcie w tym, nawet gdy przypadki są trudne :)

Dziękujemy za głębokie osobiste rozmowy i prosimy o więcej. Dziękujemy Wam za wszystkie przyjaźnie i zachęcamy Was do tego typu relacji z młodzieżą - do otwierania się na nas.

Dziękujemy Wam za organizowanie dla nas różnorodnych wyjazdów i spotkań. Dziękujemy Wam za czas, dobre podejście i zaufanie do nas, uczenie nas odpowiedzialności, wyrozumiałość i cierpliwość w wyjaśnianiu nam wiary oraz otwarcie na osoby spoza środowiska pijarskiego. 

Z drugiej zaś strony prosimy, byście nie zapominali o Waszym charyzmacie, którym jest poświęcenie się młodzieży. Są takie momenty, w których otwieramy się na Was, jednak nie zawsze czujemy się wysłuchani. Prosimy więc, żebyście byli otwarci na młodzież oraz cierpliwi i wytrwali w posłudze kapłańskiej; żebyście poświęcali nam czas indywidualnie, słuchali naszego głosu i go słyszeli. Potrzebujemy umocnienia wiary! Prosimy, żeby Msza Święta dla młodych była faktycznie dla nas, żeby słowo, które głosicie w kazaniach dostosowane było do naszych potrzeb i problemów.

Poświęćcie czas grupom, unikając faworyzowania którejkolwiek. Bardzo chcemy, żeby powstały wspólnoty młodzieżowe (nie tylko schole), szczególnie w Łapszach, Łowiczu, Rzeszowie i na Białorusi. Może powinna powstać wspólnota młodzieży pijarskiej działająca w każdej placówce (która spotykałaby się raz do roku na forum prowincji)?

Cieszymy się, że nowicjusze i klerycy wzięli razem z nami udział w Synodzie, ponieważ wnieśli dużo nowych myśli. Niech angażują się w Spotkania Młodzieży Pijarskiej i inne akcje, tak by byli wśród nas widoczni, by byli żywymi świadkami wiary.

Jeżeli tworzycie jakąś akcję, prosimy sami się w nią angażujcie razem z nami (np. PijarPlus!). Pamiętajcie, że nieustannie się Wam przyglądamy, wyciągając wnioski - jesteście i bądźcie nadal dla nas autorytetami.

Życzymy Wam czasu na rozwijanie pasji i zainteresowań. Wbrew danym z ankiety - rozwijajcie się intelektualnie. 

Pamiętajcie, że my też jesteśmy gotowi Wam pomagać - zapewniamy Was o naszej modlitwie i sami o nią prosimy. 

Głęboko wierzymy, że umocnieni Waszym przykładem będziemy mogli dalej kroczyć drogą do Chrystusa.


Dziękujemy!
Wasza młodzież