Boże, nasz Ojcze,

prosimy Cię, wskaż Kościołowi nowe drogi głoszenia wiary ludziom młodym.


Prosimy Cię za tymi, spośród nich, którzy cierpią

z powodu braku miłości, uzależnień, nędzy,

przestępstw, wykorzystywania, wojen,

a nade wszystko z powodu trwania w grzechu i niewiary.


Wszystkim młodym ludziom ukaż drogę prawdy,

niech zaufają Ci bezgranicznie i tylko u Ciebie szukają dobra,

które zaspokoi ich pragnienia.

Ty znasz i przenikasz każdego z nas, prosimy Cię,

pomóż młodym ludziom odczytać Twoją wolę,

dodaj im sił do przezwyciężenia pokus

i do przeciwstawienia się tym,

którzy chcą ich pozbawić wolności Twoich dzieci.


Obdarz Twoją łaską wszystkich, którzy tworzą Szkoły Pobożne,

aby z nowym zapałem towarzyszyli młodym ludziom 

w wypełnianiu Twojej woli, którą nam objawia Jezus Chrystus, nasz Pan.