Katowice

W dniach 18 i 21 marca 2018 r. w Szkole Podstawowej Zakonu Pijarów odbyły się obrady Synodu Lokalnego Młodych. Spotkanie rozpoczęło się w niedzielę uroczystą Mszą Świętą, której przewodniczył o. Marek Kudach - rektor WSD Zakonu Pijarów w Krakowie. Wprowadzeniem do obrad synodalnych były słowa homilii. Po Eucharystii uczestnicy zebrali się w holu szkoły na wspólna modlitwę i wysłuchanie listów ojca generał Zakonu Ojców Pijarów - Perdro Aguado Questa oraz papieża Franciszka. Po części wprowadzającej uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy: starszą i dwie młodsze. W środę odbyło się podsumowanie obrad.

br. Janusz Dudek