Jelenia Góra

Nasz Lokalny Synod w Jeleniej Górze odbył się 16-17 marca.

W piątek wieczorem rozpoczęliśmy nabożeństwem drogi krzyżowej animowanej przez młodzież. Teksty rozważań męki pańskiej dotyczyły również problematyki współczesnej młodzieży. Następnie uczestnicy w liczbie 21 w wieku od 16 do 23 lat, zgromadzeni w auli synodalnej wysłuchali konferencji o. Grzegorza na temat istoty synodu i wiary w życiu młodego człowieka.

Drugi dzień naszego synodu rozpoczęliśmy wspólną modlitwą do Ducha Świętego. Następnie o. Łukasz i Mateusz wprowadzili nas w tematy, które podjęliśmy i rozwinęliśmy na spotkaniach w grupach. Grupy prowadziło trzech fantastycznych, młodych, pełnych ambicji, życiowego zapału, świeżych pomysłów, bożego spojrzenia na świat animatorów. Każdy z uczestników miał możliwość udziału w grupie dyskusyjnej prowadzonej przez innego animatora. Z wielkim zaangażowaniem pochyliliśmy się nad zaproponowanymi tematami.  W sesji pierwszej dot. wiary młodzież zwróciła uwagę na trudności związane z przeżywaniem wiary na co dzień. Podstawowym problemem i zarówno wyzwaniem młodzieży cieplickiej, jest dawanie świadectwa, ze względu na trudne i nie sprzyjające środowisko, w którym żyje. Większość uznała, że świadkami wiary dla nich są Rodzice, Zakonnicy - Pijarzy oraz wspólnota działająca przy parafii. Zagrożeniami dla wiary są rówieśnicy, życiowe dramaty i rozczarowania, roszczeniowa postawa wobec Pana Boga, brak wsparcia, zły przykład ze strony kapłanów i osób deklarujących się jako wierzące. Uczestnicy uznali, że Kościół na poziomie parafialnym powinien więcej zaoferować młodym ludziom, np. poprzez stworzenie specjalnych mszy z odpowiednią oprawą muzyczną, kazaniem dotykającym spraw jakimi żyje młodzież, wygospodarowaniem miejsca np. salki dla młodzieży i wspieranie inicjatyw młodzieżowych, a nie podcinanie im skrzydeł i gaszenie zapału.

W sesji drugiej skupiliśmy się na temacie rozeznawania drogi życiowej. Wszyscy zgodzili się, co do tego, że swoją przyszłość trzeba opierać na zaufaniu do Boga. Dostrzeżono, że zarówno droga małżeństwa jak i droga życia konsekrowanego wymagają wielu poświęceń i zaangażowania. Podstawową trudnością według młodzieży jest strach przed podjęciem decyzji oraz wierność na obranej drodze. Pomocą przy podejmowaniu decyzji są niewątpliwie zaufanie do Boga oraz najbliższe osoby.

Sesja trzecia przysporzyła pewnych problemów. Niektóre z pytań były tak postawione, że ciężko było rozwinąć je w dyskusji. Pomimo tego dla uczestników ważne okazały się wartości takie jak wiara, miłość, rodzina, prawda i lojalność. Generalnie młodzież nie czuje się wystarczająco słyszana w Kościele. Chcieliby zwrócić uwagę na swoje istnienie a zwłaszcza na problemy, których doświadczają a które nie znajdują zrozumienia wśród dorosłych albo są przez nich bagatelizowane. Dzielenie się wiarą stanowi wyzwanie dla każdego, ale tylko autentyczność życia z wyznawaną wiarą może być dla innych inspiracją.

Burzliwa praca w grupach wysysała z obradujących witalne siły, które uzupełnialiśmy w przerwach racząc się pysznymi babeczkami z logiem Synodu.

Na zakończenie Synodu uczestniczyliśmy w Eucharystii, a po niej odbyła się radosna Agapa.


Dagmara, Paweł i Mateusz