Kraków Akacjowa

Nasz Synod Lokalny zaplanowaliśmy na trzy spotkania. Pierwsze z nich odbyło się 7 lutego o haśle: Co z Twoją wiarą? Rozpoczęliśmy od wspólnej adoracji Najświętszego Sakramentu, w której mogliśmy poczuć działanie Ducha Świętego. Następnie wysłuchaliśmy konferencji naszego gościa - Pana Karola Sobczaka, z Głosu na pustyni. Pozwoliła nam ona lepiej zrozumieć, czym jest nasza wiara, jak ją możemy odkrywać na co dzień, ale też jak ją rozwijać i pielęgnować. Następnie rozeszliśmy się do sal, aby tam w mniejszych grupach porozmawiać i podzielić się swoim doświadczeniem. Powstały trzy grupy: rodzice i nauczyciele, absolwenci liceum oraz uczniowie, którzy tworzyli największą wspólnotę. Kolejne spotkanie przebiegało pod hasłem: Co i jak wybierać? Tym razem w temat powołania wprowadził nas o. Jacek Wolan. Powiedział nam o powołaniu, jakie otrzymali uczniowie Chrystusa, jak je odczytywać dzisiaj, do czego Bóg nas powołuje, bo każdego z nas powołał. Po wprowadzeniu rozpoczęliśmy adorację, podczas której każdy mógł skorzystać z sakramentu spowiedzi. Później rozeszliśmy się do grup, aby wspólnie podyskutować na tematy związane dzisiejszymi wyborami, jakie podejmujemy. Ostatnie spotkanie przebiegało pod hasłem: Dokąd zmierzasz? Spotkanie rozpoczęliśmy od czuwania. Następnie czekało na nas spotkanie przy wspólnym grillu, tak żebyśmy mogli z apetytem porozmawiać i podsumować nasze spotkania.


Liceum Pijarów Kraków-Akacjowa